Izvor: eKapija | Ponedeljak, 06.12.2021.| 19::31
Izdvojite članak Odštampajte vest

Bez kotizacije - Uloga kadrovske službe u postupku utvrđivanja statusa osobe sa invaliditetom

Organizator: Privredna komora Srbije

10.12.2021 , online , Srbija
(Foto: Halfpoint/shutterstock.com)

Teme treninga:

    • Priprema dokumentacije za izlazak na ocenu radne sposobnosti zaposlenog;

    • Povreda na radu i profesionalna bolest kao uzroci invalidnosti;

    • Zapošljavanje i rad po ugovoru osoba sa invaliditetom;

    • Korišćenje socijalnih prava osoba sa invaliditetom.

Cilj seminara:

          Imajući u vidu da od ukupne populacije stanovništva na svetskom nivou više od 10% čine osobe sa invaliditetom, i da su mnoge od njih zaposlene (bilo da su u radnom odnosu ili da rade po nekom od ugovora), neophodno je da kadrovske službe (HR) kod poslodavaca budu što bolje upoznate sa zakonskim i drugim propisima kojima se uređuje položaj osoba sa invaliditetom u radnom okruženju. 


          Cilj seminara je da se kadrovske i druge službe detaljnije upoznaju sa propisima kojima se utvrđuje status osoba sa invaliditetom, kako se zapošljavaju, kako koriste prava po osnovu rada kao i kako se unapređuje i štiti radno-pravni i socijalni položaj ovih lica.

Seminar je namenjen:

    • Ljudskim resursima i drugima koji su uključeni u angažovanje osoba sa invaliditetom

PREDAVAČ:

Docent dr Vesna Stojanović, diplomirala je i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorsku tezu „Socijalni i radnopravni položaj osoba sa invaliditetom“ odbranila je na katedri za Radno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Svoju bogatu karijeru gradila je u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (od pripravnika do direktora filijale za Grad Beograd), kao pomoćnik direktora Republičkog fonda za PIO, Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na katedri za Radno pravo i socijalno osiguranje, Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerziteta Union Nikola Tesla na kome je stekla nastavno-naučno zvanje docenta, i u KBC „Bežanijska kosa kao savetnika za finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju. 

Autor je velikog broja stručnih radova i aktivno učestvuje u radu radnih grupa u oblasti radnog i socijalnog prava, međunarodne zaštite osnovnih lјudskih prava, ustavnog i upravnog prava i drugih stručnih i naučnih oblasti.

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj e-mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima.

Privredna komora Srbije, 

Tel: (+381 11 41 49 630) jovana.grujic@pks.rs;  edukacija@pks.rs / www.pks.rs